Правила прийому на 2017 рік

1. Загальні положення
1.1. Дані Правила прийому на навчання до Комунального закладу "Острозький обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою" Рівненської обласної ради (далі – Правила) визначають умови прийому, порядок відбору, проведення вступних іспитів та зарахування кандидатів на навчання.


2. Умови прийому на навчання
2.1. На вступ до ліцею мають право юнаки, громадяни України, як правило з Рівненської області та діти з інших областей за клопотанням обласних управлінь освіти і науки перед обласним управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, віком 15 років на рік вступу, які закінчили 9 класів, здатні за станом здоров’я навчатися у ліцеї та бажають продовжити навчання в ВНЗ ЗСУ.


3. Терміни проведення вступних випробувань до ліцею
3.1. Прийом документів з 20 квітня по 22 червня з 8.30 до 17.30, крім вихідних.
3.2. Вступні випробування з 26 червня (за окремим розкладом).
4. Порядок відбору кандидатів на навчання


4.1. Юнаки, які виявили бажання вступити до ліцею, та їх батьки (або особи, які їх заміняють) подають заяви на ім’я начальника ліцею.
До заяв кандидат на навчання додає:
   •  направлення управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації для складання вступних випробувань для вступників з інших областей;
   •  копію свідоцтва про народження, завірену нотаріально;
   •  копію табеля успішності за І семестр 9 класу, засвідчений підписом директора і печаткою загальноосвітнього навчального закладу;
   •  характеристику, завірену підписом директора та печаткою загальноосвітнього навчального закладу;
   •  медичну довідку (форма 0-86о) із висновком про проходження флюорографічного дослідження органів грудної клітки, ЕКГ та заключеннями терапевта, хірурга, невропатолога, окуліста, отоларинголога, стоматолога, дерматолога, психіатра, нарколога);
   •  картку профілактичних щеплень (форма 63о);
   •  6 фотокарток розміром 3х4 см з місцем для печатки в правому нижньому куті;
   •  довідку з місця роботи батьків (або осіб, які їх заміняють) з визначенням заробітної плати за попередні 6 місяців;
   •  довідку про склад сім’ї та місце проживання батьків (або осіб, які їх заміняють), форма №3;
   •  2 конверти;
   •  копію картки платника податків;
   •  при потребі рішення відповідних органів влади про призначення опікуна;
   •  папку для паперів на зав’язках.
В особових справах дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних сімей, а також дітей, батьки яких були учасниками бойових дій та учасниками ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи ( 1,2 категорії), повинні бути документи, що підтверджують їх статус (нотаріально завірені довідки).
4.2. Приймальна комісія розглядає документи кандидатів до вступу та приймає рішення про виклик вступників для вступних випробувань чи про відмову у виклику з таких причин:
   •  відсутність необхідних документів в особовій справі кандидата до вступу;
   •  недостатній загальноосвітній рівень кандидата (середній бал документа про базову загальну середню освіту має бути не нижче 7 балів, в тому числі з предметів з яких складаються іспити).

 

4.3. До 22 червня подаються у приймальну комісію (секретарю приймальної комісії) свідоцтво про народження, оригінал документа про освіту та медичну картку амбулаторного хворого. Особи, які в установлений термін не подали дані документи втрачають право на участь у відборі.

4.4. Відібраним приймальною комісією для вступу до ліцею юнакам повідомляється про їх допуск на вступ до ліцею та час прибуття для проходження професійно-психологічного відбору.


5. Вступні випробування
5.1. Кандидати на навчання складають вступні іспити з:
   •  математики (письмово);
   •  української мови (письмово).
Перед складанням вступних іспитів проводиться заключний медичний огляд вступників, професійно-психологічний відбір, перевірка фізичної підготовленості (підтягування, біг 60 м, біг 2000 м) .
5.2. До складання заліку з фізичної підготовки кандидати допускаються тільки після остаточного висновку комісії для проходження медичного огляду щодо придатності до навчання. Залік за рівень фізичної підготовленості зараховується в разі отримання вступником не більше однієї незадовільної оцінки за виконання встановлених нормативів. Форма одягу для здачі заліку – спортивна.


6. Організація конкурсу та зарахування на навчання
6.1. У разі проходження професійно-психологічного відбору, медичного огляду, отримання заліку з фізичної підготовки, відповідно до результатів співбесіди з дисциплін, винесених на вступні випробування, до ліцею зараховуються:
6.1.1. Вступники, які закінчили 9 класів загальноосвітнього навчального закладу і отримали свідоцтво з відзнакою;
6.1.2. Переможці (особи, нагороджені дипломами I-III ступенів) ІІІ-ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін;
6.1.3. Переможці (особи, нагороджені дипломами I-III ступенів) ІІ - ІІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук учнівської молоді;
6.2. Зараховуються поза конкурсом за умови отримання не менше 20 балів з кожного вступного іспиту ( достатній рівень):
   •  діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків;
   •  діти у яких один з батьків-військовослужбовців загинув, при виконанні службових обов’язків.


6.3. Особи, які успішно витримали вступні випробування, зараховуються до ліцею за конкурсом відповідно до прохідного балу, визначеного приймальною комісією.
При рівній кількості балів переважне право на зарахування до ліцею мають:
   •  діти учасників бойових дій;
   •  діти військовослужбовців;
   •  діти з багатодітних сімей;
   •  діти, які постраждали самі (або їх батьки ) внаслідок Чорнобильської катастрофи і належать до 1 та 2 категорії;
   •  діти, які мають вищий середній бал атестата про базову середню освіту.

 

6.4. На період вступних випробувань кандидати на навчання не забезпечуються житлом та харчуванням.

День «Відкритих дверей» — остання неділя березня, початок об 11.00 год.

 

Адреса приймальної комісії
35800 м. Острог, пр-т Незалежності, 62
тел. 8 (03654) 3-18-22

 

скачать софт
бесплатно Скачать игры без регистрации и лучшие dle шаблоны бесплатно бесплатно скачать фильмы
Погода в Острозі
Останні новини
Ми в мережі Facebook